top of page

אנחנו נותנים מענה למגוון רחב של תחומי עסוק.

ומכאן זה מתחיל...

אם אתה מרגיש talent זה הזמן לשלוח לנו קורות חיים .אין דרך טובה מזו לאפשר לנו לשלוף אותך לפני שהמשרה מתפרסמת לתיבה מיוחדת המיועדת רק לתחומים אלה:

הקולגה שלך לעולם הניהול הבכיר:

מנכל"ים סמנכ"לים Jb-251 -                   שלח קורות חיים

עולם המכירות Jb-253 -                          שלח קורות חיים

עולם השיווק Jb-252 -                            שלח קורות חיים

עולם הלוגיסטיקה Jb-254 -                     שלח קורות חיים

עולם הכספים Jb-255 -                          שלח קורות חיים

עולם מש"א Jb-256-                              שלח קורות חיים

הקולגה שלך לעולמות תוכן נוספים:

עולם הנדסת המכונות והתעשייה Jb-261-   שלח קורות חיים

עולם האנרגיה והתשתיות jb-264 -             שלח קורות חיים

עולם הmedical Devices  -                     שלח קורות חיים

עולם הננו טכנולוגיה jb-262 -                  שלח קורות חיים

עולם הקלינטק Jb-261 -                          שלח קורות חיים

עולם האדמיניסטרציה הבכירה-jb-257 -     שלח קורות חיים

bottom of page